Kết quả đề cử sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2019-2020

Thực hiện công văn số 1810/ĐHQG-CTSV ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM về việc tuyển chọn 02 tân sinh viên vượt khó, học giỏi của Trường nhận học bổng Kumho Asiana năm học 2019-2020.


Dựa trên hồ sơ dự tuyển của sinh viên, căn cứ các điều kiện học bổng đã được đề ra, Nhà trường tuyển chọn và đề cử 02 sinh viên đạt tiêu chuẩn tham gia dự tuyển học bổng, cụ thể như sau:

1. NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG, MSSV: 1956180202, ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, điểm thi: 27.25, hoàn cảnh: hộ nghèo, mồ côi mẹ.

2. LÊ THỊ KIM NGÂN, MSSV: 1956030155, ngành: Báo chí, điểm thi: 25.25, hoàn cảnh: hộ nghèo...

Kết quả học bổng sẽ được công bố khi Nhà trường nhận được thông báo từ Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.