Thông báo về việc góp ý dự thảo Luật Giáo dục 2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và các tổ chức đóng góp cho dự thảo Luật Giáo Dục (sửa đổi) trên cổng thông tin của Bộ tại địa chỉ: htttp://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

Sinh viên, cựu sinh viên tải dự thảo tại đây, nghiên cứu và đóng góp cho dự thảo vào đường dẫn trên.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.