Kết quả xét duyệt sinh viên nhận TCXH học kỳ 2, năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả xét duyệt sinh viên được nhận Trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2018-2019


* Xem danh sách tại đây.


Để được nhận Trợ cấp xã hội, Nhà trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa có thông tin tài khoản ngân hàng cần tiến hành cập nhật để nhận TCXH. Sinh viên cập nhật số tài khoản tại đây.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/4/2019.


Thông tin chi tiết và thắc mắc vui lòng phản hồi về phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.