Thư mời tham gia cuộc thi "Sinh viên viết về công tác phòng, chống ma túy và HIV"

Trong khuôn khổ dự án chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất, phòng chống HIV tại Việt Nam; hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, Trường Đại học Lao động-Xã hội tổ chức cuộc thi "Sinh viên viết về công tác phòng, chống ma túy và HIV".

Sinh viên xem chi tiết về mục địch, đối tượng, nội dung... của cuộc thi tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.