Danh sách sinh viên nhận Trợ cấp xã hội HK2, 2016-2017

>> Sinh viên xem danh sách chính thức nhận Trợ cấp xã hội tại đây.

* Lưu ý: để nhận được Trợ cấp xã hội, sinh viên cần có tài khoản ngân hàng để Nhà trường chuyển khoản. Sinh viên cung cấp số tài khoản ngân hàng tại đây trước ngày 15/7/2017.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.