Danh sách nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu (để đăng ký tham gia BHYT 2020)

 

* Sinh viên xem danh sách nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại đây.

 

* Xem thông báo thu BHYT tại đây.

 

* Lưu ý:

- SV tham gia BHYT tại trường sẽ chỉ đăng ký nơi khám chữa bệnh trong danh sách trên, không đăng ký tại tỉnh/thành ngoài TP.HCM

- SV có thẻ BHYT năm 2019 đã có nơi khám chữa bệnh ban đầu, các bạn chỉ cần đăng ký lại nơi đó.

- SV lưu ý trong danh sách trên, có những đối tượng được phép đăng ký mới, đăng ký lại... để tránh trường hợp đăng ký xong lại không được bệnh viện đó chấp nhận.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.