Phụ lục Đánh giá Công tác sinh viên Khoa/Bộ môn năm học 2015-2016

Kèm theo công văn 482/XHNV-CTSV ngày 28/4/2016

 Quý thầy/cô tải các phụ lục tại đây. Các phụ lục bao gồm:

1. Phụ lục 1: Phiếu Tự đánh giá, xếp loại công tác sinh viên năm học 2015-2016,

2. Phụ lục 1b: Phiếu Tự đánh giá, xếp loại công tác sinh viên năm học 2015-2016 (Dành cho khoa Việt Nam học),

3. Phụ lục 2: Cách thức mã hoá tài liệu minh chứng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.