Thông báo danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2019-2020 (dự kiến)

Căn cứ kết quả xét hồ sơ Trợ cấp xã hội của sinh viên, phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách dự kiến sinh viên nhận Trợ cấp xã hội trong học kỳ 2, năm học 2019-2020 (xem danh sách tại đây)
Mọi thắc mắc, thay đổi về thông tin và đối tượng nhận Trợ cấp xã hội, sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: quoctrong@hcmussh.edu.vn hoặc số điện thoại: 028. 3829.3828, số nội bộ: 111
Thời gian tiếp nhận hồ sơ bổ sung, thắc mắc, thay đổi thông tin kể từ 
ngày ra thông báo đến hết ngày 10/6/2020.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.