Thông báo triển khai cấp tài khoản email cho sinh viên khóa tuyển sinh 2020

Nhằm thống nhất công tác quản lý và triển khai các hoạt động của sinh viên nhanh chóng, hiệu quả, Nhà trường triển khai cấp tài khoản email cho các sinh viên đang học tập tại Trường, cụ thể như sau:


1. Đối tượng: sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020 đang học tập tại Trường.


2. Thông tin về tài khoản email:
- Sinh viên được cấp một tài khoản email dưới dạng mssv@hcmussh.edu.vn sau khi hoàn tất thủ tục nhập học tại Trường;
- Tài khoản được cấp và sử dụng trong thời gian sinh viên học tập tại Trường và được thu hồi sau khi sinh viên kết thúc khóa học;
- Email sinh viên được sử dụng để liên lạc với giảng viên, các phòng, ban chức năng trong Trường và để nhận các thông tin, thông báo từ Nhà trường triển khai đến sinh viên;
- Hướng dẫn kích hoạt và mật khẩu được gửi đến email cá nhân của sinh viên đã đăng ký khi nhập hồ sơ.


Trường hợp cần được hỗ trợ về tài khoản email, sinh viên gửi thư đến địa chỉ: admin_sinhvien@hcmussh.edu.vn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.