Thông báo về việc rà soát, cập nhật bổ sung thông tin sinh viên

 

Căn cứ Quy định về hồ sơ sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường thông báo đến các Khoa/Bộ môn và sinh viên về việc rà soát và cập nhập bổ sung thông tin sinh viên theo hướng dẫn sau:


1. Quy định chung
- Sinh viên phải tự đăng nhập và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cá nhân khi rà soát, chỉnh sửa và cập nhật bổ sung thông tin.
- Sinh viên có nghĩa vụ cập nhật đúng, đầy đủ các thông tin có thay đổi và bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu có) theo hướng dẫn.
- Thời gian thực hiện rà soát, cập nhật bổ sung: Từ ngày ra thông báo đến ngày 25/4/2019.
- Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ qua số điện thoại 028.3829.3828, số nội bộ:111 hoặc email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn để được giải quyết.


2. Quy trình hướng dẫn sinh viên cập nhật thông tin
Sinh viên truy cập website: http://dt.hcmussh.edu.vn, đăng nhập tài khoản cá nhân > chọn menu “Thông tin cá nhân” > Click vào “Cập nhật” thông tin thường trú, tạm trú > Kiểm tra và nhập hoàn thiện các thông tin cá nhân > bấm “Lưu” sau khi đã hoàn tất


* Xem hướng dẫn chi tiết các bước tại đây.


Do tính chất quan trọng của việc rà soát, cập nhật bổ sung thông tin sinh viên, Nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.