Thông báo kết quả xét Trợ cấp xã hội sinh viên trong học kỳ 2, năm học 2018-2019 (dự kiến)

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả (dự kiến) sinh viên được nhận Trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2018-2019 (xem danh sách tại đây).
Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc vui lòng phản hồi về phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn hoặc điện thoại: 028. 3829 3928 - 111
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.