Danh sách (dự kiến) sinh viên được xét miễn, giảm học phí năm học 2019-2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả (dự kiến) sinh viên được xét miễn, giảm học phí năm học 2019-2020:


* Bấm vào đây để tải và xem danh sách. (Mỗi đối tượng nằm ở một sheet)


Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc vui lòng phản hồi về phòng Công tác sinh viên qua điện thoại: 028. 3829 3928 - 111 hoặc địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.