KTX ĐHQG-HCM thông báo về việc bố trí sinh viên trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ sinh viên đang ở Ký túc xá ĐHQG-HCM đến từ các trường trong và ngoài ĐHQG-HCM, cũng là trách nhiệm cộng đồng, vì môi trường KTX và trường học là một môi trường có tốc độ lây lan nhanh rộng nhất là đối với các dịch bệnh, Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo như sau:


1. Đối với sinh viên đang ở Ký túc xá: (Xem danh sách tại đây)
1.1 Đề nghị sinh viên rời khỏi Ký túc xá trong thời gian dịch bệnh và chưa có lịch học.
1.2 Trường hợp bất khả kháng, sinh viên làm đơn để Ban Giám đốc Trung tâm xem xét giải quyết. Các đối tượng được xem xét Sinh viên được duyệt ở lại Ký túc xá phải cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của Ký túc xá trong công tác phòng chống dịch bệnh, nếu vi phạm sẽ buộc phải rời khỏi ký túc xá và tùy theo mức độ vi phạm sẽ xem xét

2. Đối với sinh viên chưa trở lại Ký túc xá. Trung tâm không tiếp nhận sinh viên trở lại Ký túc xá từ ngày 18/3/2020 đến khi có lịch học chính thức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối với sinh viên đăng ký mới: Ngưng tiếp nhận đến khi có thông báo mới.

* Xem thông báo chi tiết tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.