Thông báo thu hồ sơ trợ cấp xã hội của sinh viên học kỳ 2, năm học 2019-2020

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) đối với sinh viên hệ chính quy trong học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau:

 

Lưu ý:
- Sinh viên xem danh mục vùng cao tại đây
- Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.
- Mức trợ cấp: 140.000đ/tháng x 5 tháng/học kỳ.
- Sinh viên thuộc đối tượng 4, đã được nhận TCXH trong học kỳ 1, năm học 2019-2020 phải nộp lại hồ sơ mới để được tiếp tục xét cấp TCXH trong học kỳ này (danh sách sinh viên cần nộp lại hồ sơ).

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
Thời gian: Từ ngày 10/02 đến 21/02/2020;
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (phòng B.002, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc phòng P2-01 Nhà Điều hành cơ sở Thủ Đức).

Mọi chi thông tin chi tiết và thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ qua email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn hoặc số điện thoại: 028. 38293828, số nội bộ: 111 (gặp ông Quốc Trọng)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.