Kết quả đề cử sinh viên nhận học bổng LOTTE năm học 2019-2020

Theo thông báo của Quỹ học bổng LOTTE về việc tuyển chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập tham gia dự tuyển học bổng LOTTE năm học 2019-2020.

Căn cứ các điều kiện của học bổng đã được đề ra, Nhà trường tuyển chọn 08 sinh viên đạt yêu cầu tham gia dự tuyển học bổng này, cụ thể như sau:

1. 1656080020 - Nguyễn Quốc Cường, Khoa Địa lý;

2. 1656200076 - Phạm Thị Bích Ngọc, Khoa Hàn Quốc học;

3. 1657010088 - Trương Thị Thu Hiền, Khoa Ngữ văn Anh;

4. 1656030128 - Nguyễn Yến Thi, Khoa Báo chí;

5. 1657060176 - Ngô Thị Anh Thư, Khoa Quan hệ Quốc tế;

6. 1756010064 - Trần Văn Mến, Khoa Văn học;

7. 1656070019 - Trần Thị Kiều Diễm, Khoa Triết học;

8. 1656110041 - Lê Kim Hà, Khoa Đông phương học.

 Kết quả học bổng sẽ được thông báo cho sinh viên ngay khi Nhà trường nhận được thông tin chính thức từ Tập đoàn LOTTE, Hàn Quốc.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.