Thông báo thu hồ sơ trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2017 – 2018

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc nhận hồ sơ xét hưởng trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ chính quy trong học kỳ 2, năm học 2017 – 2018 như sau:
I. Đối tượng:

 


Lưu ý:
- Sinh viên thuộc đối tượng 4 phải nộp lại hồ sơ mới;
- Mức hưởng Trợ cấp xã hội: 140.000 đ/tháng;
- Sinh viên xem danh mục vùng cao tại đây.

* Tải mẫu đơn xác nhận nơi cư trú tại đây.

* Tải mẫu đơn Trợ cấp xã hội tại đây


II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
Thời gian: Từ ngày 02/04 đến 13/04/2018;
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (2 cơ sở);


Mọi thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại: 028.3829.3828 – 111.
Trân trọng./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.