Thông báo điểm danh tuần sinh hoạt công dân năm học 2018-2019

Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2018-2019 diễn ra từ ngày 13/8 đến 17/8/2018. Đây là hoạt động bắt buộc đối với tất cả sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường.
Nội dung và thời gian học (theo lịch đã thông báo tại đây).


Sinh viên cần:

1. Tham gia đầy đủ các chuyên đề và hoàn tất bài thu hoạch cá nhân theo yêu cầu của giảng viên phụ trách lớp học. Đại diện từng lớp (lớp trưởng) tổng hợp bài thu hoạch cá nhân (ghi rõ thông tin cá nhân: MSSV, Họ tên, ngành) và nộp về phòng Công tác sinh viên (A.006-Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức) trước 16g00 ngày 20/8/2018.


2. Truy cập vào đường dẫn này để hoàn tất việc điểm danh online. Nhà Trường cũng sẽ tiến hành điểm danh tại lớp để đảm bảo việc thực hiện được nghiêm túc, đúng quy định.


Lưu ý: Những sinh viên chưa tham dự các lớp học được tổ chức trong ngày 13/8/2018 thuộc các Khoa: Khoa Ngữ văn Anh, Khoa Báo chí và Truyền thông, Khoa Quan hệ quốc tế cần chủ động tìm các lớp (theo lịch đã thông báo) để học bù theo quy định.


Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên để Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên đầu năm học đạt kết quả tốt.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.