Phòng CTSV thông báo tạm ngưng tiếp sinh viên 05/01/2018 (thứ sáu)

Phòng Công tác sinh viên tạm ngưng tiếp sinh viên ở cơ sở Đinh Tiên Hoàng vào ngày 05/01/2018 (thứ sáu)
Lý do: Tổ chức nhập học cho tân sinh viên hệ Liên thông, hệ Văn bằng 2, Vừa làm vừa học - văn bằng 2 tuyển sinh năm 2017.
SV vui lòng liên hệ công việc ngoài thời gian trên.
Trân trọng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.