Thông báo kiểm tra thông tin và tình trạng hình làm bằng hệ Văn bằng 2 tốt nghiệp đợt 2/2017

Sinh viên hệ Văn bằng 2 được công nhận tốt nghiệp đợt 2/2017 xem danh sách tại đây.

* Kiểm tra thông tin cá nhân:
- Sinh viên kiểm tra, rà soát thật kỹ thông tin cá nhân trong danh sách trên (MSSV, họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh), nếu có điều chỉnh vui lòng báo ngay về Phòng Công tác sinh viên (ĐT: 08.38293828 - 111
hoặc email về: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn).
- Thời gian kiểm tra và phản hồi (nếu có): từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/10/2017.

* Tình trạng hình làm bằng tốt nghiệp:
 Sinh viên cũng xem tình trạng hình làm bằng tốt nghiệp trong danh sách trên (cột cuối)
- Sinh viên "chưa có hình" sẽ nộp hình và phí làm bằng tại khoa/bộ môn. (Quy cách: mỗi sinh viên nộp 3 hình 3x4, bỏ vào bì thư, ghi rõ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, MSSV sau mỗi hình và ngoài bì thư. Phí: 120.000)
- Khoa/Bộ môn tập trung hình và lập danh sách chuyển về phòng Công tác sinh viên vào ngày 06/10/2017.


* Nếu có thắc mắc, phản hồi vui lòng gọi 08.38293828 - 111 (gặp Quốc) hoặc email về: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.