Học bổng Mobifone NH 2018-2019

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Dịch vụ Mobifone – Khu vực 2 và ĐHQG-HCM giai đoạn 2015-2020. Năm học 2018-2019, Công ty Dịch vụ Mobifone – Khu vực 2 tiếp tục trao tặng các suất học bổng cho sinh viên Trường, cụ thể như sau:


1. Số lượng: 05 suất.


2. Giá trị học bổng: 10.000.000 đ/suất.


3. Điều kiện xét tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung;
- Kết quả học tập năm học 2017 - 2018 ≥ 8.0; kết quả rèn luyện ≥ 85;
- Có hoàn cảnh khó khăn như: hộ nghèo, mồ côi, khuyết tật;
- Đã tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng;
- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2018 – 2019.


4. Hồ sơ dự tuyển:
- Thư đề đạt nguyện vọng (tải mẫu);
- Bảng điểm năm học 2017 – 2018 có xác nhận của trường;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn;
- Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng;
- Các giấy khen, chứng nhận về thành tích, hoạt động, NCKH (nếu có).


Phòng CTSV đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa/Bộ môn xét chọn và đề cử 01 sinh viên đủ tiêu chuẩn dự tuyển học bổng. Danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên vui lòng gửi về Phòng CTSV trước ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.