Kết quả học bổng Khuyến khích học tập HK 1, 2019-2020

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020, Phòng Công tác sinh viên thông báo điểm chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên các khóa 2015 (Khoa Ngữ văn Nga), 2016, 2017, 2018 và 2019 như sau:

 

* Xem danh sách chi tiết tại đây. (Đối với Khoa Du lịch, sinh viên xem kết quả tại Văn phòng Khoa).


Phòng Công tác sinh viên đề nghị các khoa/bộ môn thông báo kết quả cho sinh viên được biết.

Sinh viên có tên trong danh sách cần cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản học bổng khuyến khích học tập (bấm vào đây để  cung cấp số tài khoản). Các trường hợp không cung cấp hoặc sai tài khoản, sinh viên sẽ không nhận được học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ này. Thời gian kiểm tra và cập nhật tài khoản: trước ngày 29 tháng 4 năm 2020.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.