Thông báo kết quả học bổng Khuyến khích học tập HK2 2017-2018

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2, năm học 2017 – 2018 , Phòng Công tác sinh viên thông báo điểm chuẩn xét học bổng KKHT của sinh viên các khóa 2014-2018, 2015-2019, 2016-2020 và 2017-2021 như sau:

 

* Xem danh sách chi tiết tại đây.


Phòng Công tác sinh viên đề nghị các Khoa/ Bộ môn thông báo rộng rãi kết quả học bổng cho sinh viên được biết. Sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa có số tài khoản vui lòng cập nhật tại đây trước ngày 02/12/2018.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.