Thông báo và danh sách dự kiến sinh viên bị kỷ luật vì lý do không đăng ký BHYT 2016

Sau 4 đợt triển khai thu Bảo hiểm y tế (BHYT), nay phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách dự kiến sinh viên bị kỷ luật từ học kỳ II, năm học 2015 – 2016.

* Xem danh sách sinh viên đã đóng BHYT và chưa đóng BHYT tại đây: khoá 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Các trường hợp sinh viên đã đăng ký BHYT tại trường, tại KTX hoặc ở địa phương mà có tên trong danh sách chưa đóng thì phản hồi/khiếu nại về phòng CTSV. Cụ thể:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/3/2016
- Địa điểm: Phòng CTSV (phòng B.002 – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc phòng A.006 – Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức). Mang theo biên nhận/biên lai/thẻ BHYT photo để đối chiếu.

* Danh sách sinh viên đã đóng BHYT nhưng còn thiếu thông tin xem tại đây, sinh viên vui lòng cung cấp thêm MSSV  vào email congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn (Số thứ tự trong danh sách, Họ tên, MSSV, số CMND) hoặc cung cấp qua điện thoại 08 38293828 - 111.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.