Thông báo kết quả xét duyệt sinh viên nhận Học bổng Mitsubishi UFJ, Cathay, Pony Chung năm 2020

Theo thông báo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt sinh viên nhận Học bổng Mitsubishi UFJ, Học bổng Cathay, Học bổng Pony Chung năm 2020 như sau:


1. Danh sách sinh viên nhận học bổng Mitsubishi UFJ

      1.   Nguyễn Trung Tấn, Ngành Địa lý;
      2.   Nguyễn Phương Quỳnh, Ngành Văn học;
      3.   Trần Lê Phúc Hà, Ngành Ngôn ngữ học;
      4.   Huỳnh Diệu Tố Như, Ngành Tâm lý học;
      5.   Phạm Hồng Hải, Ngành Văn hóa học;
      6.   Nguyễn Thị Vân Anh, Ngành ngôn ngữ Anh;
      7.   Đỗ Thị Thu Hường, Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc;
      8.   Lê Trần Duy Long, Ngành Nhật Bản học;
      9.   Lưu Quỳnh Hoa, Ngành Quan hệ Quốc tế;
     10.  Nguyễn Thị Tố Oanh, Ngành Thông tin học;
     11.  Lê Thị Thùy Dương, Ngành Đông phương học;


2. Danh sách sinh viên nhận học bổng Cathay

    1Trần Văn Bình, Ngành Báo chí;
    2.  Hồ Thị Bích Cẩm, Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc;
    3.  Lê Nguyễn Hoàng Quyên, Ngành Đông phương học;
    4.  Huỳnh Thị Bích Ngân, Ngành Đông phương học;
    5.  Nguyễn Thị Hường, Ngành Đông phương học;


3. Danh sách sinh viên nhận học bổng Pony Chung

   1.  Nguyễn Hoàng Kim Ánh, Ngành Hàn Quốc học;
   2.  Phạm Thị Tú Duyên, Ngành Ngôn ngữ Anh;
   3.  Nguyễn Xuân Thùy Duyên, Ngành Thông tin học;
   4.  Nguyễn Thị Kim Thoa, Ngành Xã hội học;
   5.  Cầm Bá Đạt, Ngành Lưu trữ và Quản trị văn phòng.


Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2020 Quỹ học bổng không triển khai lễ trao học bổng tại Việt Nam và chỉ chuyển tiền học bổng cho sinh viên thông qua thẻ đồng thương hiệu của ĐHQG-HCM.

Để ĐHQG-HCM triển khai làm thẻ và chuyển tiền học bổng, sinh viên cập nhật thông tin tại đây trước ngày 07/12/2020.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.