Thông báo cung cấp tài khoản nhận TCXH/ HB KKHT (lần 2)

Để nhận được Trợ cấp XH (HK1 2016-2017), học bổng KKHT (HK2 2015-2016), sinh viên cần phải có số tài khoản ngân hàng do mình đứng tên và cung cấp cho Nhà trường để tiến hành chuyển khoản.

- Xem danh sách sinh viên được nhận trợ cấp XH nhưng chưa cung cấp số tài khoản cho Trường tại đây.

- Xem danh sách sinh viên được nhận học bổng KKHT nhưng chưa cung cấp số tài khoản cho Trường tại đây.

>> Sinh viên cung cấp tài khoản tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.