Chương trình Học bổng WCCC năm 2018

Theo Biên bản ghi nhớ giữa Nhà trường và Tổ chức World Citizens Commemorative Centre For Education, Peace Work and Research, Nhật Bản (WCCC). Năm 2018, Tổ chức WCCC tiếp tục tài trợ một số suất học bổng dành cho sinh viên của Trường, cụ thể như sau:

 

* Tải mẫu đơn tại đây.
Phòng CTSV kính đề nghị các Khoa/Bộ môn xét chọn sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên. Danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên vui lòng gửi về Phòng CTSV trước ngày 09 tháng 11 năm 2018.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.