Phòng Công tác sinh viên tạm ngưng tiếp sinh viên ngày 13 và 19/10/2017

Phòng Công tác sinh viên tạm ngưng tiếp sinh viên vào 2 ngày:

- 13/10/2017 (thứ sáu) tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức. Lý do: Đại hội Công đoàn phòng.

- 19/10/2017 (thứ năm) tại 2 cơ sở (Đinh Tiên Hoàng và Linh Trung). Lý do: Hội nghị Công tác sinh viên.

Sinh viên vui lòng liên hệ công việc ngoài thời gian trên.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.