Thông báo về việc đăng ký email sinh viên

Nhằm thống nhất công tác quản lý và triển khai các hoạt động của sinh viên nhanh chóng, hiệu quả. Nhà trường sẽ cung cấp một tài khoản email dưới dạng mssv@hcmussh.edu.vn cho tất cả sinh viên trong suốt thời gian theo học tại trường, cụ thể:


1. Đối tượng:
- Sinh viên các hệ đào tạo đang học tại trường chưa được cấp email sinh viên;
- Sinh viên đã được cấp email nhưng quá hạn kích hoạt tài khoản/quên mật khẩu đăng nhập email;


2. Sinh viên thực hiện đăng ký mới/cấp lại mật khẩu cần cung cấp thông tin như sau:

- MSSV, Họ và tên;
- Email cá nhân đang sử dụng (dùng để xác thực tài khoản);
- Số điện thoại liên hệ;
- Địa chỉ đăng ký thông tin: http://bit.ly/Emailsv


3. Thời gian: từ ngày 23/3 đến hết ngày 05/4/2020;


Phòng Công tác sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa/bộ môn thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện đăng ký email sinh viên theo thời gian trên.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.