Thông báo về việc kiểm tra và kích hoạt Email sinh viên

Hiện nay công tác khởi tạo Email sinh viên đã hoàn tất. Sinh viên cần tiến hành kiểm tra và kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn đã được gửi đến Email liên kết.


* Xem danh sách sinh viên đã được khởi tạo email tính đến ngày 22/8/2019 tại đây.


* Lưu ý:
- Sinh viên kiểm tra thông tin tất cả hộp thư (kể cả hộp thư spam);
- Các sinh viên nhập học sau ngày 16/8/2019 sẽ được khởi tạo email sau ngày 03/9/2019.


Email được sử dụng trong suốt thời gian học tập tại Trường. Đối với sinh viên tốt nghiệp, tài khoản sẽ chấm dứt hoạt động sau 30 ngày kể từ ngày sinh viên nhận được thông báo dừng cung cấp dịch vụ được gửi qua địa chỉ Email liên kết.
Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng Email sinh viên với mục đích hoạt động, tuyên truyền các nội dung trái pháp luật. Các trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.
Các thắc mắc về các vấn đề liên quan đến email, sinh viên gửi thư qua địa chỉ: quoctrong@hcmussh.edu.vn với nội dung như sau: MSSV, họ và tên, Nội dung cần hỗ trợ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.