Thông báo lịch nhập học sau khi nghỉ tránh dịch Covid

Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên các lớp ngắn hạn thời gian học tập trung trở lại Trường như sau:

- Ngày 04/5/2020: bắt đầu các chương trình giảng dạy sau đại học;

- Ngày 11/5/2020: bắt đầu các chương trình giảng dạy dành cho sinh viên năm thứ tư, các chương trình online ôn tập, bổ sung kiến thức và các chương trình ngắn hạn;

- Ngày 18/5/2020: bắt đầu các lớp mà sinh viên còn lại chưa nhập học trở lại Trường trước đó.

Nhà trường yêu cầu viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên các lớp ngắn hạn tại Trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phù, Thành phố và thực hiên nghiêm túc thông báo này.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.