Chuyên đề “Kỹ năng thích ứng với môi trường công việc” do PGS.TS Huỳnh Văn Sơn trình bày

ĐĂNG KÝ THAM GIA TẠI ĐÂY
Một chuyên đề cần thiết và hữu ích dành cho tất cả Sinh viên, đặc biệt là SV năm 3, 4 nhằm nâng cao năng lực và khả năng thích ứng của SV theo yêu cầu của nền kinh tế.

Thời gian: 7h30-11h30, ngày 25/5/2015 (thứ hai)
Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
Chuyên đề “Kỹ năng thích ứng với môi trường công việc”
Triển khai đề án Nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp – tư vấn việc làm SV ĐHQG-HCM 2013-2017, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức chuyên đề “Kỹ năng thích ứng với môi trường công việc”, mời SV Trường ĐH KHXH&NV tham gia (100 SV) như sau:
1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực và khả năng thích ứng của SV theo yêu cầu của nền kinh tế
2. Báo cáo viên: PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội VN
3. Nội dung:
- Thích ứng với mô hình chung của doanh nghiệp, công ty, cơ sở thực tập.
- Thích ứng với bảng mô tả công việc, các yêu cầu chung về vị trí và công việc thực tập trong doanh nghiệp, công ty, cơ sở thực tập.
- Thích ứng với các mối quan hệ khi thực tập trong doanh nghiệp, công ty, cơ sở thực tập.
- Thích ứng với các thách thức và áp lực xảy ra trên bình diện công việc và quan hệ thực tập trong doanh nghiệp, công ty, cơ sở thực tập.
- Thích ứng với những đòi hỏi về các kỹ năng mềm khi thực tập trong doanh nghiệp, công ty, cơ sở thực tập.
4.Thời gian: 7h30-11h30, ngày 25/5/2015 (thứ hai)
5. Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.