Thông báo đường dây nóng về an ninh, trật tự

Để phối hợp xử lý một cách hiệu quả nhất các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài Trường, Phòng Công tác sinh viên gửi Ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, sinh viên trong toàn Trường thông tin liên lạc đường dây nóng, cụ thể như sau:


1. Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Bảo vệ (cơ sở Đinh Tiên Hoàng): Điện thoại: (08) 38293828 - 128
- Bảo vệ (cơ sở Linh Trung-Thủ Đức): Điện thoại: (08) 37243310
- Ông Vũ Toản, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên
Điện thoại: 0919.163.918 - Email: vutoan@hcmussh.edu.vn
- Ông Bùi Phan Khánh, Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên
Điện thoại: 0949.263.226 - Email: buiphankhanh@hcmussh.edu.vn
- Ông Nguyễn Tất Toàn - Bí thư Đoàn Thanh niên; Phó trưởng phòng Phòng CTSV
Điện thoại: 0937.673.837 - Email: nguyentoan8791@gmail.com
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội sinh viên
Điện thoại: 01676.888.401 - Email: ngockhanhdph@gmail.com


2. Trung tâm quản lý và phát triển Khu Đô thị Đại học Quốc gia
- Trụ sở chính: Phòng 117 – Nhà điều hành Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại: 08. 37242160–1521; 08. 37242174; Fax: 08. 37242174;
- Văn phòng 2: Khu nhà sàn – Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 08. 62768429


3. Ông Trần Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903.113.350 - Email: tvthang@vnuhcm.edu.vn


4. Ông Bùi Đức Hòa, Trưởng phòng Phòng Quản lý An ninh trật tự - Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903.651.531 - Email: hoattdt@yahoo.com


5. Ông Nguyễn Đức Chinh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý An ninh trật tự - Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 097.546.1525 - Email: ndchinh@vnuhcm.edu.vn


6. Dân phòng Phường Đông Hòa (Thường trực trong Khu Đô thị ĐHQG-HCM)
- Điện thoại Chốt Dân phòng tại Khu phố Tân Lập: 0650.6257240
- Điện thoại Chốt Dân phòng tại Khu phố Tân Hòa: 0650.6257241


7. Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Trần Thanh An - Giám đốc Trung tâm quản lý Ký túc xá : 0903.849.947
- Phòng CTSV: (08) 37.242.265 (khu A), (08) 22402840 (khu B)
- Bảo vệ: (08) 37.242.264
- Phòng Quản trị - Thiết bị: (08) 37.242.263
- Phòng Tổ chức – Hành chính: (08) 38.973.921
- Trạm Y tế: (08) 37.242.266


>> Xem văn bản

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.