Những điều cần biết về Lễ Tốt nghiệp sáng ngày 22/9/2017 (Chính quy), sáng ngày 23/9/2017 (VLVH)

>> Sinh viên hệ Chính quy, Văn bằng 2 (tốt nghiệp đợt 1 năm 2017) xem chi tiết hướng dẫn tại đây. (Lễ diễn ra sáng ngày 22/9/2017)

>> Sinh viên hệ Vừa làm vừa học (tốt nghiệp đợt 1 + 2 năm 2017) xem chi tiết hướng dẫn tại đây. (Lễ diễn ra sáng ngày 23/9/2017)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.