Danh sách dự kiến sinh viên được nhận TCXH học kỳ 1, năm học 2018-2019

* Sinh viên xem chi tiết tại đây.

* Thời gian phản hồi về Phòng Công tác sinh viên: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/11/2018

ĐT: 028 38293828 - 111 hoặc email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.