Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm tai nạn năm học 2019-2020 của sinh viên

 

 

Nhằm tăng cường công tác chăm lo sức khoẻ cho sinh viên, góp phần bù đắp kịp thời hậu quả do tai nạn, ốm đau và các rủi ro bất ngờ khác để giúp sinh viên ổn định cuộc sống, sinh hoạt và học tập, Nhà trường tổ chức thu Bảo hiểm tai nạn (BHTN) như sau:


1. Đối tượng: Sinh viên các khóa chưa tham gia BHTN.


2. Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng: Phòng B.002 hoặc cơ sở Thủ Đức: Phòng P2.01-Nhà Điều hành).


3. Thời gian: Từ ngày 30/9/2019 đến hết ngày 04/10/2019.


4. Mức phí BHTN: Sinh viên tham gia 1 trong 2 mức sau:
- 50.000VNĐ/SV/12 tháng (áp dụng từ ngày 30/9/2019 đến ngày 30/9/2020).
- 90.000VNĐ/SV/24 tháng (áp dụng từ ngày 30/9/2019 đến ngày 30/9/2021).

Nhà trường khuyến khích sinh viên tham gia BHTN để đảm bảo lợi ích của mình.

* Thông tin thêm về quyền lợi khi tham gia BHTN


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.