Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm tai nạn năm học 2018-2019 của sinh viên

Căn cứ thông tư liên bộ số 35/TT-LB ngày 06/5/1995 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên nhằm tăng cường công tác chăm lo sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, góp phần bù đắp kịp thời hậu quả do tai nạn, ốm đau và các rủi ro bất ngờ khác để giúp học sinh, sinh viên ổn định cuộc sống, sinh hoạt và học tập.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thu Bảo hiểm tai nạn như sau:


1. Đối tượng: Sinh viên các khoá 2014 (khoa Ngữ văn Nga), 2015, 2016, 2017 và những sinh viên khóa 2018 chưa tham gia BHTN trong đợt nhập học vừa qua.


2. Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên (2 cơ sở).


3. Thời gian: Từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 14/9/2017.


4. Mức phí BHTN: 50.000VNĐ/SV/12tháng .


5. Hình thức: Sinh viên nộp tập trung theo lớp, lớp trưởng sẽ lập danh sách (tải mẫu tại đây) kèm phí BHTN nộp về phòng Công tác sinh viên.


* Lưu ý:
- Sắp danh sách theo thứ tự MSSV từ nhỏ đến lớn;
- Sau khi nộp phí và danh sách về phòng CTSV, lớp trưởng gửi file điện tử danh sách (file Excel, font Times New Roman, size 13) vào địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn, tiêu đề ghi rõ lớp, khoa, khóa.

Nhà trường khuyến khích tất cả sinh viên tham gia BHTN để đảm bảo quyền lợi.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.