Thông báo về việc phục vụ cơ sở dữ liệu toàn văn do Thư viện quản lý

THÔNG BÁO
(V/v phục vụ cơ sở dữ liệu toàn văn do Thư viện quản lý)

   Để tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho người sử dụng khai thác nguồn tài liệu điện tử (CSDL toàn văn) do Thư viện đang quản lý. Thư viện trường xin thông báo, kể từ tháng 08 năm 2015 người sử dụng có thể truy cập tới nguồn tài liệu này qua mạng Internet, thông qua tài khoản cá nhân của người sử dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem:

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.