Qui trình xét sinh viên ở Ký Túc Xá

Xét sinh viên ở KTX:
* KTX 135B Trần Hưng Đạo :
- Đầu năm học, căn cứ vào số lượng SV diện chính sách có nhu cầu ở KTX,
Phòng CTSV sẽ tiến hành xét duyệt đơn đăng ký nội trú của SV theo thứ tự ưu
tiên từ cao xuống thấp, đáp ứng số lượng đăng ký nội trú theo thông báo của BGĐ
KTX 135B Trần Hưng Đạo.
- Gửi danh sách qua BGĐ KTX 135B Trần Hưng Đạo
- Ra danh sách, thông tin đến sinh viên ở bảng tin Phòng CTSV
- Sinh viên có tên trong danh sách liên hệ trực tiếp KTX 135B Trần Hưng
Đạo để được tạm trú.
Hồ sơ xin ở KTX
- Đơn xin ở KTX
- CMND photo
- Các loại giấy tờ liên quan
Gửi trực tiếp cho Phòng CTSV


* KTX ĐHQG – Thủ Đức :
- Đầu năm học, BGĐ KTX ĐHQG sẽ gửi thông báo về Phòng CTSV những
sinh viên được ở KTX ( quá trình xét duyệt cho BGĐ KTX ĐHQG tiến hành dựa
trên danh sách sinh viên trúng tuyển vào Trường)
- Vào ngày làm thủ tục nhập học, Phòng CTSV sẽ dán danh sách sinh viên
được ở KTX ĐHQG ở bảng tin.
- Sinh viên có tên trong danh sách liên hệ trực tiếp KTX ĐHQG để tạm trú.

Hồ sơ xin ở KTX
- Đơn xin ở KTX
- CMND photo
- Các loại giấy tờ liên quan
Gửi trực tiếp cho BGĐ KTX ĐHQG
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.