Thông báo về việc Công ty Cổ phần Hưng Á sẽ hết hạn hợp đồng khai thác, sử dụng KTX xã hội hóa

Nhà trường gửi đến sinh viên công văn của ĐHQG-HCM thông báo về việc Công ty Cổ phần Hưng Á sẽ hết thời hạn hợp đồng khai thác, sử dụng KTX xã hội hóa vào tháng 31/12/2020, sinh viên xem chi tiết tại đây và lưu ý cân nhắc việc đăng ký lưu trú tại KTX xã hội hóa khi hợp đồng khai thác giữa Công ty trên với ĐHQG-HCM sắp hết hạn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.