Thông báo thu hình làm chứng chỉ Giáo dục thể chất khoá 2011-2015

Để chuẩn bị cho việc in Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên khoá 2011-2015 và các khoá trước như sau:
1. Sinh viên nộp hình và lệ phí cho ban cán sự lớp, mỗi sinh viên nộp 03 tấm hình 3x4 (hình chụp không quá 03 tháng), sau mỗi tấm hình ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, MSSV và bỏ hình vào một bì thư (bên ngoài bì thư cũng ghi rõ những thông tin nêu trên). Ban cán sự lớp thu hình, lệ phí và lập danh sách sinh viên lớp mình theo thứ tự MSSV (Mẫu danh sách) và sắp xếp các bì thư của sinh viên theo thứ tự MSSV trong danh sách đó.
2. Lệ phí: 30.000đ/1 sinh viên.
3. Thời gian nộp: trong 2 ngày: 5/6 và 6/6/2014
4. Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, B.002 (cơ sở Đinh Tiên Hoàng)
Lưu ý:
- Thông tin cá nhân ghi sau hình, ngoài bì thư và trong danh sách phải đầy đủ, chính xác.
- Sinh viên khoá 2010 trở về trước (chưa nộp hình) nộp chung khoá 2011-2015.
- Sinh viên không nộp lẻ tại phòng Công tác sinh viên.
- Mọi thắc mắc vui lòng gọi (08) 38293828 – 111 hoặc email về: phongcongtacsinhvienb002@gmail.com
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.