Thông báo học bổng LOTTE năm học 2018-2019

Theo thông báo của Ban điều hành Quỹ học bổng LOTTE. Năm học 2018-2019, Tập đoàn Lotte sẽ tiến hành trao một số suất học bổng dành cho sinh viên vượt khó học tập của nhà Trường, thông tin học bổng cụ thể như sau:


1. Số lượng: 06 suất.


2. Giá trị học bổng: 350 USD/suất.


3. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên chính quy tập trung năm thứ 3, 4 hoặc năm thứ 5 (đối với khoa Ngữ văn Nga);
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn;
- Điểm trung bình học tập năm học 2017 – 2018 từ 8.0 trở lên;
- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2018 - 2019.


4. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn dự tuyển học bổng, có xác nhận của Khoa/ Bộ môn (tải mẫu đơn tại đây, tải mẫu thông tin cá nhân tại đây);
- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn (nếu có);
- Phiếu điểm năm học 2017 – 2018 (02 học kỳ) có xác nhận của phòng Đào tạo;
- Bản photo các giấy chứng nhận, thành tích (nếu có).

Các giấy tờ trên phải đựng trong túi hồ sơ, bên ngoài túi hồ sơ ghi rõ tiêu đề “Dự tuyển Học bổng Lotte năm 2018”, thông tin cá nhân và mã số sinh viên.


Phòng Công tác sinh viên đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin học bổng trên cho sinh viên được biết. Mỗi khoa/Bộ môn xét chọn 1 sinh viên đạt tiêu chí tham gia dự tuyển học bổng này. Công văn đề cử và hồ sơ dự tuyển học bổng của sinh viên vui lòng gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 (thứ Sáu).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.