Thông báo học bổng LOTTE năm học 2019-2020

Theo thông báo của Tập đoàn LOTTE, Hàn Quốc; năm học 2019-2020, Tập đoàn LOTTE tiếp tục trao tặng các suất học bổng dành cho sinh viên vượt khó học tập của nhà Trường. Thông tin học bổng cụ thể như sau:

1. Số lượng: 08 suất.

2. Giá trị học bổng: 400 USD/suất.

3. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2017, 2016 hoặc 2015 (khoa Ngữ văn Nga);
- Kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020 ≥ 7.00;
- Hoàn cảnh kinh tế khó khăn;
- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2019 - 2020.

4. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn dự tuyển học bổng (tải mẫu tại đây);
- Phiếu điểm học kỳ 1, năm học 2019-2020;
- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn;
- Bản photo các giấy chứng nhận, thành tích (nếu có).

5. Đăng ký dự tuyển: Sinh viên đăng ký và gửi bản scan/chụp hồ sơ dự tuyển online tại đây trước ngày 08/4/2020

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.