Thông báo danh sách dự kiến sinh viên nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2020-2021

Căn cứ theo các quy định hiện hành về thực hiện chế độ chính sách và trợ cấp xã hội đối với sinh viên các trường đại học.

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách dự kiến sinh viên được xét nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2020-2021 (danh sách chi tiết tại đây)

Mọi thắc mắc, thay đổi về thông tin và đối tượng nhận trợ cấp xã hội, sinh viên liên hệ trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên hoặc qua địa chỉ email: quoctrong@hcmussh.edu.vn, điện thoại: 028. 3829.3828-111.

Thời gian: từ ngày 23/11 đến hết ngày 04/12/2020.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.