Thông báo cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên


 

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên để giải quyết các việc như chuyển khoản học bổng, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, khi tốt nghiệp có bằng Cử nhân dữ liệu chính xác… Phòng Công tác sinh viên đề nghị tất cả các sinh viên hiện đang học nhanh chóng kiểm tra và cập nhập thông tin cá nhân.


* Hướng dẫn:

Sinh viên truy cập vào website: http://dt.hcmussh.edu.vn, đăng nhập tài khoản cá nhân của sinh viên > chọn menu “Thông tin cá nhân” > Click vào “Cập nhật thông tin thường trú, tạm trú” > Kiểm tra và nhập hoàn thiện các thông tin cá nhân cho chính xác > bấm “Lưu” sau khi đã hoàn tất.


* Thời gian cập nhập: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 18/10/2017.


Vì tính chất quan trọng của việc cập nhật dữ liệu, yêu cầu các sinh viên nhập và hoàn thành dữ liệu theo đúng thời gian thông báo trên.
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ qua email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn hoặc điện thoại 028 38293828 - 111.

 

* Xem văn bản

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.