Thông báo kết quả đề cử sinh viên dự tuyển học bổng MItsubishi UFJ năm học 2018-2019

Nhằm hỗ trợ học tập cho sinh viên nhiều nước nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng, từ năm 1995 đến nay, Quỹ học bổng Mitsubishi UFJ thuộc ngân hàng Tokyo – Mitsubishi UFJ, Nhật Bản đã dành nhiều suất học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc, tích cực tham gia các chương trình rèn luyện phát triển bản thân, kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên.


Dựa trên các tiêu chí đề ra, sau khi xem xét hồ sơ dự tuyển Học bổng của các ứng viên, Nhà trường đã xem xét, tuyển chọn và đề cử mỗi Khoa/ Bộ môn 01 sinh viên, ưu tiên cho các sinh viên đã được nhận học bổng Mitsubishi và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện trong năm học 2017-2018, tham gia dự tuyển Học bổng Mitsubishi UFJ năm học 2018 – 2019.


* Sinh viên xem danh sách đề cử tại đây.


Kết quả xét tuyển sẽ được công bố ngay khi Nhà trường nhận được thông báo chính thức từ đơn vị tài trợ.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.