Thông báo về việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ công văn số 4341/UBND-VX ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021.


Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa/bộ môn phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế đối với sinh viên theo quy định của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản có liên quan, cụ thể như sau:


1. Sinh viên hệ chính quy tập trung đang học tập tại Trường thực hiện đăng ký BHYT theo hướng dẫn tại Thông báo số 1292/TB-XHNV-CTSV, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM về việc tham gia Bảo hiểm y tế của sinh viên năm 2021. (Xem chi tiết thông báo và lịch thu BHYT tại đây).


2. Sinh viên thuộc diện được cấp BHYT miễn phí theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, bao gồm: người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;… hoặc đã tham gia BHYT theo đối tượng khác; nộp bản photo thẻ BHYT còn hạn sử dụng tại Phòng Công tác sinh viên (phòng B.002, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc phòng P2-01, Cơ sở Thủ Đức).


3. Ban chủ nhiệm các khoa/bộ môn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong năm học 2020-2021 và các năm học kế tiếp, nội dung: tham gia BHYT sinh viên, theo quy định tại Điều 5, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-XHNV-CTSV, ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.


Việc tham gia BHYT là nghĩa vụ của sinh viên trong việc thực hiện các quy định về chăm sóc sức khỏe; bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT và sinh viên. Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa/bộ môn thông báo cho sinh viên được biết thông tin và nghiêm túc thực hiện.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.