Thông báo thu hồ sơ trợ cấp xã hội của sinh viên năm học 2016 – 2017 (HK2)

Thời gian: Từ ngày 03/4 đến 07/4/2017

>> Xem chi tiết thông báo, các đối tượng trợ cấp xã hội và hồ sơ cần nộp tại đây.

* Tải mẫu đơn trợ cấp xã hội tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.