Qui trình xét trợ cấp XH và học bổng

1. Xét trợ cấp xã hội: 
Tât cả sinh viên hệ chính quy theo học tại trường nếu thuộc diện chính sách đều được giải 
quyết miễn giảm học phí, cấp học bổng theo đúng qui định. Để được hưởng chế độ, sinh viên 
phải phải chuẩn bị đầy đủ các bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (có công chứng) và nộp cho 
Phòng CTSV theo quy trình như sau:
Thời gian thông báo nhận hồ sơ và giải quyết các chế độ chính sách.
- Phòng CTSV sẽ làm thông báo thời gian và chế độ xét trợ cấp xã hội vào đầu năm học và 
đầu học kỳ 2 của năm học. 
- Hình thức thông báo: Thông báo về các Khoa, Bộ môn bằng công văn và đưa thông tin 
lên web của trường. 
a. Đầu năm học: Khoảng 15/9 đến 15/10 nhận hồ sơ. 
- Chỉ nhận hồ sơ đầy đủ, đúng đối tượng chính sách, không nhận hồ sơ thiếu. Trong quá 
trình nhận hồ sơ phải tiến hành xét hồ sơ và lên danh sách để kịp tiến độ về thời gian, nếu phát 
hiện những hồ sơ thiếu, không đúng đối tượng phải thông báo kịp thời cho sinh viên biết để bổ 
sung. 
- Khoảng ngày 20/10 đưa danh sách dự kiến những sinh viên được xét trợ cấp xã hội lên 
mạng và dán ở bảng tin của Phòng CTSV (ở 2 cơ sở). Trong thời gian 10 ngày, từ ngày 20/10 đến 
30/10 nhập vào phần mềm QLSV, chỉnh sửa danh sách, nhận và giải quyết hồ sơ thiếu, bổ 
sung… 
- Khoảng 05/11 lên danh sách chính thức, và thông báo ở bảng tin của Phòng CTSV, 
Internet . Danh sách chính thức lưu bản chính tại phòng CTSV. Gửi các nơi sau 01 bản: Phòng 
TCHC, Phòng KHTC, Phòng KT& ĐBCL, Phòng Đạo tạo, Ban Thanh tra Đào tạo, Trung tâm 
ngoại ngữ, Trung tâm tin học. 
b. Đầu học kỳ II:
- Khoảng 10/02- 01/3 nhận hồ sơ. (quy trình thực hiện giống đầu năm học) 
- Khoảng 05/3 thông báo danh sách dự kiến.( thời gian thông báo từ 05/3 đến 15/3) 
- Khoảng 20/3 thông báo danh sách chính thức

Lưu ý: 
+ Sinh viên được xét TCXH từ học kỳ nào thì được hưởng bắt đầu từ học kỳ đó. (Căn cứ 
vào thời gian sinh viên nộp hồ sơ). Sinh viên chỉ nộp hồ sơ 1 lần và được hưởng trong suốt 04 
năm học tại trường. Riêng sinh viên thuộc diện hộ đói giải quyết theo từng năm học hoặc từng 
học kỳ tuỳ vào thời gian xác nhận của địa phương. 
+ Đối với sinh viên năm nhất đã đóng học phí và sinh viên được nhận TCXH Phòng 
KHTC sẽ thông báo thời gian hoàn tiền cho sinh viên. 

* Ngoài ra SV thuộc hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM 
làm danh sách riêng. Gửi danh sách và hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Xoá đói giảm nghèo 
TP.HCM (53B Bà Huyện Thanh Quan, Q.3). TTXĐGN sẽ chuyển tiền thông qua tài khoản 
của trường để đóng 50% học phí cho sinh viên. Trường hợp sinh viên đã đóng học phí đầy 
đủ, Phòng KHTC sẽ chi trả số tiền trên cho sinh viên. 

2. Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập: 
Mỗi năm học có hai lần xét duyệt học bổng khuyến khích học tập. Học bổng khuyến khích 
học tập được xét dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của sinh viên theo quy định của Bộ 
Giáo dục và đào tạo. 
Chuyên viên Phòng CTSV gửi biểu mẫu bảng điểm rèn luyện về cho cán bộ phụ trách 
CTSV Khoa sau đó nhập điểm rèn luyện của sinh viên vào chương trình có sẵn, chạy chương 
trình xét duyệt học bổng. căn cứ vào số tiền học bổng dành cho học kỳ đó, trừ học bổng dành cho 
sinh viên hệ cử tuyển, sinh viên diện trợ cấp xã hội ( nếu có), chia đều cho các Khoa ( theo tỷ lệ 
sinh viên của từng Khoa) và xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết số tiền học bổng. Danh sách 
học bổng phải công bố cho sinh viên biêt qua bảng thông báo của các khoa và đưa lên mạng nội 
bộ của trường . Sinh viên có quyền khiếu nại trong thời gian 2 tuần. Chú ý là khi chạy chương 
trình học bổng phải dùng password để khóa chức năng nhập điểm học tập, tránh tình trạng điểm 
học tập bị thay đổi. Hết thời gian khiếu nại mới mở khóa để phòng đào tạo chỉnh sửa điểm cho 
sinh viên ( nếu có). 

3. Quy trình xét học bổng tài trợ: 
Học bổng tài trợ sẽ xét theo yêu cầu của đơn vị tài trợ nhưng phải tuân thủ theo tiêu chí: 
- Sinh viên chỉ được nhận 01 loại học bổng tài trợ trong một năm học. 
- Ưu tiên cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: tàn tật, mồi côi, hộ nghèo,… 
- Các sinh viên trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên không được tham gia 
chương trình học bổng. 

Qui trình xét học bổng tài trợ cho sinh viên qua những bước như sau: 
1. Phòng nhận được thông tin về học bổng của các đơn vị tài trợ tùy theo thời gian và hoàn 
cảnh cụ thể sẽ thực hiện: gọi điện thoại hay công văn yêu cầu các Khoa chọn sinh viên, 
đánh công văn thông báo dán ở bản tin của Phòng CTSV, đưa tin lên mạng. 
2. Phòng sẽ đưa ra thời gian cụ thể để bắt đầu nhận hồ sơ học bổng vào ngày…..tháng 
….năm và thời gian hết hạn vào ngày…..tháng ….năm. 
3. Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm: 
- Mẫu đơn xin học bổng (thông thường các đơn vị tài trợ sẽ cung cấp) 
- Phiếu điểm cá nhân học kỳ ….năm học 200…. – 200….; 
- Bản giới thiệu về bản thân; 
- Thư giới thiệu của Giáo viên Chủ nhiệm và Ban Chủ nhiệm Khoa; 
- Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn của gia đình; 
- Bằng khen, Giấy khen, Chứng chỉ (nếu có)… 
4. Sau khi nhận được danh sách sinh viên được Khoa đề nghị chọn để trao học bổng thì 
Phòng sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ học bổng của sinh viên để chọn ra những hồ sơ đạt 
yêu cầu trình Ban Giám hiệu ký, sau đó sẽ gửi cho đơn vị tài trợ. 
5. Phòng CTSV và đơn vị tài trợ tiến hành thống nhất về thời gian diễn ra buổi lễ trao học 
bổng, liên hệ Phòng TCHC đăng ký phòng họp cho buổi lễ. Phòng sẽ soạn thảo chương 
trình của buổi lễ trao học bổng, gửi thư mời dự học bổng đến Ban Giám hiệu, cơ quan báo 
đài, các Khoa/Bộ Môn có sinh viên được nhận học bổng, đơn vị tài trợ,… 
6. Sau khi nhận được phản hồi từ phía đơn vị tài trợ học bổng, Phòng sẽ gửi công văn thông 
báo về các Khoa danh sách sinh viên chính thức được chọn trao học bổng yêu cầu các 
Khoa thông báo đến sinh viên thời gian và địa điểm nhận học bổng, đồng thời đưa thông 
tin này lên mạng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.