Thông báo cập nhật dữ liệu sinh viên ngoại trú năm 2018

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ban hành theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHQG-CTSV, ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;


Căn cứ Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thực hiện yêu cầu của Nhà trường về việc tăng cường công tác sinh viên ngoại trú, Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa/Bộ môn tổ chức triển khai tổng hợp thông tin sinh viên ngoại trú năm 2018 đối với các khóa 2017, 2016, 2015, 2014 và 2013 (Khoa Ngữ văn Nga) (biểu mẫu danh sách).


Sau đó, gửi file“Danh sách thông tin liên lạc sinh viên ngoại trú” về Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn.


Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/4/2018.


Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Văn Hải, điện thoại 0934410144 hoặc email congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn để được hỗ trợ.


Trân trọng./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.