Thông báo thu BHYT 2015-2016 (đợt cuối)

Thời gian thu: từ ngày 22/02/2016 đến hết ngày 26/02/2016

1. Đối tượng: Sinh viên chưa tham gia BHYT năm học 2015 – 2016. Các sinh viên đã có thẻ BHYT (do địa phương, hoặc các tổ chức cấp) phải nộp bản photo Thẻ bảo hiểm (còn giá trị sử dụng) cho Phòng CTSV.

* Danh sách SV đã tham gia BHYT:
- SV đã nộp bản photo biên nhận/thẻ BHYT về phòng CTSV xem tại đây;
- SV đã nộp BHYT do phòng Y tế thu xem tại đây;
- SV đã nộp BHYT tại phòng CTSV (2 đợt) xem tại đây.
>> Những SV không có tên ở 3 danh sách trên sẽ phải nộp BHYT trong đợt thu cuối này.

2. Địa điểm: Phòng CTSV (2 cơ sở).

3. Thời gian thu: từ ngày 22/02/2016 đến hết ngày 26/02/2016.

4. Mức phí BHYT: 398.475đ/SV/11 tháng (thời hạn sử dụng: từ tháng 2 đến 31/12/2016). Sau khi đóng phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền để xác nhận đã đóng phí bảo hiểm khi cần.

Đây là đợt đăng ký tham gia BHYT cuối cùng, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian như trên để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Các sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị xem xét kỷ luật cảnh cáo theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.

Nếu có thắc mắc vui lòng gọi 08 38293828 - 111.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.